หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0005 11 22 19 16
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 0045 29 27 53 38
3 โรงเรียนบ้านด่าน 0062 16 37 27 22
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0074 14 10 43 26
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0087 4 0 5 4
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 0088 38 33 64 49
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 0098 23 48 57 40
8 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0109 18 7 33 26
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0113 24 33 56 40
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0116 10 22 19 13
11 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0122 36 44 75 57
12 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0129 4 11 9 6
13 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0139 30 51 95 50
14 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 0147 17 9 32 26
15 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0153 11 9 24 14
16 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 0166 22 21 48 35
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0176 9 5 21 10
18 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0178 9 14 21 17
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 0188 12 24 24 18
รวม 338 427 725 507  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.