หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. หุ่นยนต์
0243. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0247. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
0250. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 0251. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.