หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0265 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0313. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.