หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ศิลปะ-นาฏศิลป์
0376. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 0377. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
0378. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 0379. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
0395. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 0396. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
0398. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0399. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0400. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0404. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.