การเปิดระบบเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2558 

16 ก.ย. 2558   23:48:07