งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0269
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ จันศรี 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 โรงเรียนบ้านด่าน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยพร ทำสะอาด 1.นาย สนอง ใจทน
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ พิมลา 1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
4 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปานนิวัฒน์ กุลบุตร 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จณิสตา โคสัย 1.นาย ธานี ปรารมย์
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัยรัตน์ งามตรง 1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน